top of page

שם הפסל להחליף לטקסט רלוונטי על התערוכה בשלושת השפות. "חיבורים במרחב" הוא אירוע אמנותי יחיד במינו, בו אמנים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, כמו גם אמנים מקרב הקהילה המקומית, יצרו עבודות אמנות המשתמשות אך ורק בחומרים טבעיים. תהליך היצירה יהיה פתוח לקהל הרחב, כסימפוזיון, אשר במסגרתו יתקיימו שלל אירועים המפגישים בין האמנים לבין הקהילה, ילדים ונוער. הפרויקט הוא חלק מדיאלוג רב-תרבותי במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי בין המועצות מגידו ומעלה עירון.  אנו מצפים שתיווצר אמנות מסקרנת ומעוררת השראה, לא רק בזכות בחירת האמנים, אלא גם בזכות ההשראה שתספק הסביבה הייחודית של  פארק רמת מנשה ובזכות העומק התרבותי שייווצר במפגש ובעבודה המשותפת: ותיקים וצעירים, כפריים ועירונים, בעלי אמונות שונות ועולמות מושגים שונים.

שם האמן להחליף לטקסט רלוונטי על התערוכה בשלושת השפות. "חיבורים במרחב" הוא אירוע אמנותי יחיד במינו, בו אמנים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, כמו גם אמנים מקרב הקהילה המקומית, יצרו עבודות אמנות המשתמשות אך ורק בחומרים טבעיים. תהליך היצירה יהיה פתוח לקהל הרחב, כסימפוזיון, אשר במסגרתו יתקיימו שלל אירועים המפגישים בין האמנים לבין הקהילה, ילדים ונוער.

שם האמן להחליף לטקסט רלוונטי על התערוכה בשלושת השפות. "חיבורים במרחב" הוא אירוע אמנותי יחיד במינו, בו אמנים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, כמו גם אמנים מקרב הקהילה המקומית, יצרו עבודות אמנות המשתמשות אך ורק בחומרים טבעיים. תהליך היצירה יהיה פתוח לקהל הרחב, כסימפוזיון, אשר במסגרתו יתקיימו שלל אירועים המפגישים בין האמנים לבין הקהילה, ילדים ונוער.

שם האמן להחליף לטקסט רלוונטי על התערוכה בשלושת השפות. "חיבורים במרחב" הוא אירוע אמנותי יחיד במינו, בו אמנים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, כמו גם אמנים מקרב הקהילה המקומית, יצרו עבודות אמנות המשתמשות אך ורק בחומרים טבעיים. תהליך היצירה יהיה פתוח לקהל הרחב, כסימפוזיון, אשר במסגרתו יתקיימו שלל אירועים המפגישים בין האמנים לבין הקהילה, ילדים ונוער.

bottom of page